• Marinika3
  • Talenti2
  • SportskiTalenti
  • tereni
  • Akcioni2014
  • Omladina.info

Rezultati opšteg (godišnjeg) konkursa u oblasti omladinske politike

.

Na predlog komisije za razmatranje projekata pristiglih na Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini, Pokrajinska sekretarka je donela listu predloženih projekata za finansiranje koji su obrađeni do 25.3.2015. godine.

Podnosioci predloženih projekata, ukoliko nemaju prigovor na odluku, mogu pristupiti potpisivanju ugovora u narednih osam dana.

Marinika Tepić: Vratićemo fizičko vaspitanje na fakultete

.

Iako su studenti Zakonom o Univerzitetu iz 1998. godine uskraćeni za redovno vežbanje zato što je fizičko vaspitanje njime ukinuto, to je i dalje populacija kojoj treba omogućiti da unapređuje svoje zdravlje, kontinuiranim, bezbednim i stručno vođenim programima vežbanja i sporta. Baš iz ovog razloga, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu uliožio je preko pet i po miliona dinara u sanaciju i adaptaciju otvorenog sportskog igrališta u Studentskom centru u Subotici. Prilikom posete novom rekonstruisanom terenu za fubal sa veštačkom travom, Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, gospođa Marinika Tepić istakla je važnost povratka fizičkog vaspitanja na fakultete.

Rezultati konkursa sa sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad u sektoru omladine

.

Na predlog komisije za razmatranje projekata pristiglih na Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture, Pokrajinska sekretarka je donela listu predloženih projekata za finansiranje.

Podnosioci predloženih projekata, ukoliko nemaju prigovor na odluku, mogu pristupiti potpisivanju ugovora 8.4.2015. u 12 časova.

Za tradiciju dva miliona dinara

.

Da sport u Vojvodini može da se pohvali dugom tradicijom, govori podatak da se svake godine na Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu prijavljuje sve više i više sportskih klubova. Tako je bilo i ove godine, kada je na pomenuti Konkurs pristiglo nešto više od četrdeset projekata sportskih organizacija koje u ovoj godini proslavljaju jubileje od 20 godina pa sve do preko čitavog veka postojanja. Ipak, resorni sekretarijat opredelio je sredstva za njih dvadeset i sedam, a njihovim predstavnicima je danas Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, gospođa Marinika Tepić uručila ugovore.

Marinika Tepić: Za sportske manifestacije od interesa za AP Vojvodinu 15 miliona dinara

.

Da je Vojvodina oduvek bila i da će biti kuća sporta, kako i republičkog, tako i evropskog, pa i svetskog govori podatak da se na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za organizaciju međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu, prijavilo skoro osamdeset sportskih udruženja. Ipak, vodeći računa o značaju same manifestacije, veličine takmičenja u međunarodnim sportskim okvirima, tradiciji koju ima, kao i o broju učesnika, komisija resornog sekretarijata opredelila je sredstva za ukupno četrdeset i tri sportske priredbe koje će u narodnom periodu u Banatu, Sremu i Bačkoj okupiti sportiste iz svih delova sveta.

MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2        sportal org rs          omladina.info