A- A A+

Arhiva vesti 2017

Održana javna rasprava povodom predloga Pravilnika o finansiranju i kategorizaciji pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu.

.

U četvrtak, 19. januara 2017. godine, u Velikoj sali Sportskog saveza Vojvodine održana je javna rasprava povodom predloga Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini i Pravilnika o kategorizaciji pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu.Ispred Sportskog saveza Vojvodine, kao domaćina, prisutne je pozdravio predsednik SSV Bora Sibinkić. Nakon pozdravnog govora, brojnim predstavnicima pokrajinskih granskih saveza i pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, obratio se Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez.

Gospodin Batez je ovom prilikom istakao značaj pokrajinskih sportskih saveza kao ozbiljnih partnera Sekretarijata u sprovođenju potreba i interesa građana u oblasti sporta u AP Vojvodini. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu je takođe najavio znatno veća finansijska sredstva za pokrajinske granske saveze i za stipendije za sportske talente i njihove trenere u odnosu na ranije godine.

Na kraju, sekretar je ukratko obrazložio značaj donošenja ovih pravilnika i naveo da će u suštinskom smislu njihovo usvajanje unaprediti sport u AP Vojvodini. Takođe je pozvao brojne predstavnike granskih saveza da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Nakon obraćanja sekretara usledile su 2 prezentacije navedenih pravilnika.

U prvoj prezentaciji, dr Milorad Dokmanac, samostalni savetnik za razvoj olimpijskog, paraolimpijskog sporta i međunarodna takmičenja – rukovodilac grupe, predstavio je Pravilnik o kategorizaciji pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu.

Nakon njega, Branko Vujović, viši savetnik za razvoj neolimpijskog, školskog, univerzitetskog i rekreativnog sporta - rukovodilac grupe, predstavio je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini i objasnio vezu sa prethodnim pravilnikom.

Po završetku prezentacija pravilnika, pokrajinski granski savezi su imali priliku da iznesu svoje predloge i primedbe.

Od izuzetnog značaja je bilo prisustvo velikog broja pokrajinskih granskih saveza na današnjoj javnoj raspravi. Više od 10 predstavnika granskih saveza se javilo za reč i iznelo veoma konkretne i korisne predloge na predloge pravilnika.

U toku rasprave, pored Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, aktivno su učestvovali i davali odgovore prof.dr Patrik Drid, podsekretar Pokrajinskog sekretara za sport i omaldinu, kao i Branimir Šovljanski, viši savetnik za opšte pravne poslove i inspekcijski nadzor- rukovodilac grupe.

Nakon obraćanja pokrajinskih granskih saveza, Dragan Veličković, savetnik za informacione sisteme, prezentovao je aplikaciju za posebne programe pokrajinskih granskih saveza u okviru informacionog sistema eSavezi.

Javnoj raspravi, ispred Sekretarijata su takođe prisustvovali Aranka Binder, pomoćnica za sport, Zagorka Petrović Zlatanović Gigić, pomoćnica za infrastrukturu, dr Danijel Župić direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta kao i mr Mladen Stojšin, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine.

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK