A- A A+

Arhiva vesti 2017

Održan sastanak radne grupe za izradu programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine

.

U petak, 10. marta 2017. godine, u Skupštini AP Vojvodine sa početkom u 12 časova održan je sastanak Radne grupe za izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu. Od velikog značaja je bilo prisustvo velikog broja članova  Radne grupe.

Nakon usvajanje Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu na sednici Skupštine AP Vojvodine 24. novembra 2016. godine   predviđeno je da Radna grupa nastavi sa radom i upravo je današnji sastanak bio organizovan tim povodom.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu članovima radne grupe su se obratili Patrik Drid podsekretar i predsednik radne grupe i Branko Vujović, viši savetnik-rukovodilac grupe za razvoj neolimpijskog, školskog, univerzitetskog i rekreativnog sporta i koordinator radne grupe.

Posle uvodne reči gospodina Drida, Branko Vujović je prezentovao aktivnosti iz Akcionog plana izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine koje će biti realizovane u toku 2017. godine.

Nakon toga, u otvorenoj diskusiji se razgovaralo o formiranju radnih tela-podgrupa za praćenje i sprovođenje Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine gde su na kraju i određeni koordinatori za svaku podgrupu.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK