A- A A+

Кабинет покрајинског секретара за спорт и омладину

Покрајински секретар, Дане Баста је члан Покрајинске владе задужена за руковођење Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину.

 

DaneBasta mala

 

Јецменица

Татјана Јечменица Јевтић
Заменица покрајинског секретара

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021. 487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

Сектор за спорт

ArankaBinder

Аранка Биндер
Помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4868
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Сектор за омладину

Сектор за управљање инфрасутруктурним пројектима

ZagorkaPetrovic

Загорка Петровић Златановић Гигић
помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

Сектор за опште правне и материјално финансијске послове

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK