A- A A+

Информациони систем еСавези

Покрајински секретаријат за спорт и омладину пуних 10 година озбиљно ради и улаже у развој и унапређење сопственог информационог система. У последњем стратешком документу тј. у Програму развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године и Акционим планом за његову примену посебан део заузима питање информационог система.

ИНОВИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У СПОРТУ У АП ВОЈВОДИНИ

Активности из Акционог плана Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године

Мера 8.2.1.4.1. Иновирање постојећег информационог система спорта у АП Војводини - портал еСавези

Активност 8.2.1.4.1.1. Набавка сервера и пратеће опреме за техничко унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.2. Набавка софтвера за унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.3. Ажиурирање података и креирање нових база

Активност 8.2.1.4.1.4. ECDL обука будућих корисника  информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.5. Набавка ECDL лиценце и индекса за сертификовање полазника курсева

Активност 8.2.1.4.1.6. Организација ECDL обуке

НОВЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

УВОД

У циљу поједностављења система попуњавања база података Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и лакшег коришћења података од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као и због обавезе испуњавања зацртаних циљева у  Акционом плану за спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 - 2018. године, под тачком 8.2.1.4. – Унапређење информационог система у спорту у АП Војводини, припремљена је нова јединствена база података покрајинских гранских спортских савеза која је подељена у 3 дела (1.ОПШТИ ПОДАЦИ, 2.РЕЗУЛТАТИ, 3.УПИТНИЦИ).

РОКОВИ

За разлику од аплицирања за годишње програме покрајинских гранских спортских савеза, ове базе података су отворене током целе године и подаци и документи се могу уносити и ажурирати свакодневно.

Обавеза је покрајинских гранских спорских савеза да два пута годишње изврше ажурирање табела у сва 3 дела базе података и то у следећим периодима:

  1. од 01.01. до 31.01.
  2. од 01.07. до 31.07.

Покрајинским гранским спортским савезима који не ажурирају све табеле у бази података у наведеним терминима, неће бити уплаћивана средства за I квартал текуће године, односно за III квартал текуће године.

Провера ажурирања базе података биће на основу унетог датума ажурирања на крају сваке табеле где се врши унос и ажурирање података.

РОК ЗА ПРВО АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЈЕ 01. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ПОЈАШЊЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УНОСА ПОДАТАКА

Како би разјаснили одређене недоумице приликом уноса и ажурирања података, код одређених табела у оквиру базе података биће дата прецизна упутства и објашњења, како би лицима задуженим за унос података био олакшан рад.

Особе за контакт испред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину:

  • др Милорад Докманац, самостални саветник за развој олимпијског, параолимпијског спорта и реализацију међународних такмичења - руководилац групе (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063/568-097)
  • МСц Драган Величковић, саветник за информационе системе (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063/1-691-609)

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СПОРТОВЕ:

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБЛАСТИ СПОРТА:

  • у припреми

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs