A- A A+

Школски и универзитетски спорт

 

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. јуна 2021. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

»  Конкурсна документација

» Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK