A- A A+

Школски и универзитетски спорт

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину објављује

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ

 

                У тексту Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини („Сл. лист АПВ“, бр. 7/20), мења се износ средстава која се додељују, као и време трајања конкурса, тако да сада текст Јавног конкурса у овом делу гласи:

                „Укупан износ средстава на конкурсу износи 53.240.000,00 (педесеттримилиона двестачетрдесетхиљада) динара.

                Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 30. септембра 2020. године.“

 

Конкурс је објављен у суботу 1.2.2020. године у дневном листу „Дневник“ .

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

»  Конкурсна документација

» Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK