A- A A+

Афирмација женског спорта

Ако у једној земљи постоји добро развијена мушка спортска дисциплина, а неадекватно женска, онда постоји дискриминација. Дискриминација је и тврдити да су резултати спортисткиња „слабији“ од мушкараца и да је зато женски спорт мање атрактиван и мање успешан.

Дискриминација је и тврдити да су резултати спортисткиња „слабији“ од резултата спортиста и да је зато женски спорт мање атрактиван и мање успешан.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је од свог оснивања препознао потребу за систематском и институционалном подршком женама у спорту. Као резултат такве политике проистекло је низ одлука и закључака током 2004. године на основу којих се до данас реализују конкурси за унапређење положаја жена у спорту и афирмацију женског спорта. У оквирима ових конкурса суфинасирају се програмске активности женских спортских организација и институција, али и активности на унапређењу и усавршавању жена као спортских стручњака и стручњака у спорту.

Сегменат који је од изузетног значаја, а веома често занемариван у претходном периоду свакако је и учешће жена у руководећим структурама спортских организација и клубова. Покрајински секретаријат за спорт и омладину у оквирима својих надлежности, у континуитету утиче на покрајинске гранске савезе и чврсто заступа став о потреби заступљености жена у поменутим структурама и што је још важније, њиховом активном ангажману у менаџментима спортских организација и клубова.

Чињеница је да не треба по сваку цену и у ситуацијам где то није примерено или не постоје услови (а има спортова и дисциплина где је то заиста тако) форсирати учешће жена у спортским гранама само да би се задовољила форма, већ треба стварати услове, позитиван друштвени амбијент и неговати спортску културу како би се сваки резултат вредновао на исти начин и како бисмо омогућили несметано укључење жена у спортске активности у различитим улогама.

 


Publikacija " Истраживање о положају жена у спорту у АП Војводини", 2011. године

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK