A- A A+

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводину у 2021. години

 

 НАПОМЕНА: Сви предлози пројеката пристигли на претходно расписани Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини („Сл. лист АПВ“ бр. 5/21), који је трајао до 1. јуна 2021. године, а за које пројекте нису додељена средства, биће разматрани и у оквиру овог Јавног конкурса. ЗА ЊИХ НИЈЕ ПОТРЕБНО ПОНОВО ДОСТАВЉАТИ ПРИЈАВУ И ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

 

 

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 15. октобра 2021. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

»  Конкурсна документација

» Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK