A- A A+

Sektor za opšte pravne i materijalno-finansijske poslove

Sektor za opšte pravne i materijalno-finansijske poslove obavlja sledeće poslove: normativno-pravne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu AP Vojvodine, Pokrajinsku vladu i akata iz  nadležnosti  Sekretarijata u oblastima sporta i omladine; obavljaju se poslovi izrade pojedinačnih akata (ugovora i drugih akata u vezi sa zahtevima korisnika budžetskih sredstava); opšte pravni i administrativni poslovi iz delokruga Sekretarijata; pruža informacije od javnog značaja iz nadležnosti Sekretarijata; putem sportskog inspektora obavlja nadzor nad sprovođenjem Zakona o sportu i drugih propisa iz oblasti sporta; ostvaruje saradnju sa republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave i drugi poslovi iz oblasti opšte uprave. Obavlja materijalno finansijske poslove; poslove programiranja i planiranja bilansa potreba za realizaciju postavljenih ciljeva u oblasti sporta i omladine; vrše poslovi u vezi sa pripremom i izvršenjem budžeta ili finansijskog plana, vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje računovodstvenih izveštaja, kao i ostalim finansijsko materijalnim poslovima vezanim za ostvarivanje poslova i zadataka Sekretarijata, a u oblasti investicija naročito se vrše finansijski poslovi vezani za izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata od interesa za Pokrajinu.

Kontakti

Pomoćnica sektora za opšte pravne i materijalno-finansijske poslove:

Viktorija Bregun-Laza
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4871
Prizemlje, kancelarija 13

Grupa za opšte pravne poslove

Branimir Šovljanski - rukovodilac grupa
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4825
Prizemlje, kancelarija 12

Jelena Papić
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4361
Prizemlje, kancelarija 11

Željko Kusulja
vozač motornog vozila

Grupa za materijalno-finansijske poslove

Danijela Dabić - rukovodilac grupe
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4627
Prizemlje, kancelarija 11

Tamara Popović
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4629
Prizemlje, kancelarija 11

Svetlana Rajlić
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Tel. 021.487.4629
Prizemlje, kancelarija 11

 

 

 

 

 

 

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs