A- A A+

Aktivnosti sektora za omladinu

 

4 Realizacija i praćenje sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014

4 Rrealizacija i praćenje Akcionog plana za borbu protiv droga u APV

4 Realizacija programa (projekata) iz oblasti omladinske politike

4 Finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade

4 Podrška osnivanju i radu lokalnih Kancelarija za mlade

4 Podrška izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova za mlade

4 Saradnja sa lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine i lokalnim organizacijama mladih i za mlade

4 Podrška radu Vojvođanskog omladinskog centra (VOC)

4 Aktivna saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta i Pokrajinskim sekretarijatima u oblasti politike mladih

4 Koordinacija rada Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge

4 Apliciranje i realizacija odobrenih projekata pri Fondovima Evropske unije

4 Izrada analiza, istraživanja, praćenje i evaluacija programa.

4 Podrška i nagrađivanje darovitih mladih koji su postigli vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK