A- A A+

Afirmacija ženskog sporta

Ako u jednoj zemlji postoji dobro razvijena muška sportska disciplina, a neadekvatno ženska, onda postoji diskriminacija. Diskriminacija je i tvrditi da su rezultati sportistkinja „slabiji“ od muškaraca i da je zato ženski sport manje atraktivan i manje uspešan.

Diskriminacija je i tvrditi da su rezultati sportistkinja „slabiji“ od rezultata sportista i da je zato ženski sport manje atraktivan i manje uspešan.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je od svog osnivanja prepoznao potrebu za sistematskom i institucionalnom podrškom ženama u sportu. Kao rezultat takve politike proisteklo je niz odluka i zaključaka tokom 2004. godine na osnovu kojih se do danas realizuju konkursi za unapređenje položaja žena u sportu i afirmaciju ženskog sporta. U okvirima ovih konkursa sufinasiraju se programske aktivnosti ženskih sportskih organizacija i institucija, ali i aktivnosti na unapređenju i usavršavanju žena kao sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu.

Segmenat koji je od izuzetnog značaja, a veoma često zanemarivan u prethodnom periodu svakako je i učešće žena u rukovodećim strukturama sportskih organizacija i klubova. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu  u okvirima svojih nadležnosti, u kontinuitetu utiče na pokrajinske granske saveze i čvrsto zastupa stav o potrebi zastupljenosti žena u pomenutim strukturama i što je još važnije, njihovom aktivnom angažmanu u menadžmentima sportskih organizacija i klubova.

Činjenica je da ne treba po svaku cenu i u situacijam gde to nije primereno ili ne postoje uslovi (a ima sportova i disciplina gde je to zaista tako) forsirati učešće žena u sportskim granama samo da bi se zadovoljila forma, već treba stvarati uslove, pozitivan društveni ambijent i negovati sportsku kulturu kako bi se svaki rezultat vrednovao na isti način i kako bismo omogućili nesmetano uključenje žena u sportske aktivnosti u različitim ulogama.

 


Publikacija " Istraživanje o položaju žena u sportu u AP Vojvodini", 2011. godine

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs