A- A A+

Sport

Pokrajinski granski savezi

.


U okviru Sportskog saveza Vojvodine radi i deluje 50 pokrajinskih granskih saveza, koji okupljaju oko 2.500 klubova sa oko 10.000 sportskih ekipa i oko 150.000 sportista. Ove godine za funkcionisanje pokrajinskih granskih saveza izdvojeno je 48.000.000 dinara.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u periodu od marta do maja 2011. godine posetili su sve granske sportske saveze sa ciljem poboljšanja funkcionisanja i međusobne komunikacije između saveza i Sekretarijata. Prilikom poseta, predstavnici saveza su upoznati sa svim aktivnostima Sekretarijata i aktuelnostima koja su od interesa za saveze. Takođe su date preporuke na šta u narednom periodu treba obratiti pažnju i načini da se funkcionisanje saveza podigne na viši nivo kako bi svim korisnici  bilo pristupačnije i lakše korišćenje njihovih usluga. 

U cilju podizanja kapaciteta menadžmenta granskih saveza pokrenuti su sledeći projekti:

  • Projekat "100 trenera" koji se realizuje u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport ima za cilj da se u 2011. godini pomogne edukacija-školovanje 100 trenera u AP Vojvodini. Vrednost projekta je 1.000.000,00 dinara.
  • U zajedničkoj organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine krajem marta meseca 2011. godine održan je informativno-edukativni seminar za predstavnike sportskih institucija i organizacija sa teritorije AP Vojvodine na temu „Fondovi EU-nove šanse za sport u AP Vojvodini". Uzimajući u obzir veliko interesovanje svih relevantnih institucija i organizacija iz oblasti sporta kada su alternativni izvori finasiranja u pitanju Pokrajinski sekretarijat je u partnerstvu sa Sportskim savezom Vojvodine, a uz stručnu podršku Fonda “Evropski poslovi” u mesecu maju tekuće godine organizovao petodnevni seminar na Andrevlju pod nazivom “Mogućnosti I šanse sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine u EU projektima”. Seminaru je prisutsvovalo 26 predstavnika sportskih organizacija I institucija. Na ovom seminaru polaznici su prošli kompletnu obuku za pisanje predloga projekata, realizaciju projekata I izveštavanje kada su u pitanju fondovi Evropske unije koji su sve aktuelniji u našoj zemlji. Osnovni cilj samog seminara bio je podizanje kadrovskih I organizacionih kapaciteta institucija sporta kada su u pitanju fondovi Evropske unije. Svi polaznici seminara dobili su sertifikate o završenoj obuci za pisanje predloga projekata ka fondovima EU.

Podelite vest

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs