A- A A+

Vrhunski i kvalitetni sport

Usvajanjem Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine i u skladu sa Zakonom o sportu, od 2002. godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu iz oblasti vrhunskog i kvalitetnog sporta sufinansira:

  • razvoj sportskog stvaralaštva u AP Vojvodini (programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine);
  • organizaciju ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama od interesa za AP Vojvodinu;
  • programe kojima se doprinosi afirmaciji ženskog sporta;
  • programe sportskih organizacija kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Pored toga, vrhunski sportisti (zaslužni sportisti, sportisti međunarodnog i sportisti saveznog razreda) svoje stipendije i reprezentativne programe ostvaruju preko programa granskih saveza na republičkom nivou. Ovi programi sufinansiraju se iz republičkog budžeta (Ministarstvo omladine i sporta) što je u suštini samo polazna osnova za stvaranje vrhunskog sportiste.

Aktivnosti Sekretarijata posebno su bile usmerene na podršku i pomoć vrhunskim sportistima iz Pokrajine, kroz sufinansiranje priprema i učešća na velikim međunarodnim takmičenjima, a 2006. godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu ustanovio je posebne novčane nagrade za sportiste i njihove trenere koji ostvare značajan sportski rezultat na međunarodnim takmičenjima.

" THE BEST OF VOJVODINA" je projekat čijoj se realizaciji pristupilo 2007. godine i koji podrazumeva:

  • Identifikaciju olimpijaca i olimpijskih kandidati iz Vojvodine u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije,
  • Opredeljivanje određenih sredstava za poboljšanje trenažnih uslova, realizaciju priprema, učešća na kvalifikacionim turnirima, nabavku neophodne sportke opreme i sl. Vrsta pomoći opredeljuje se u skladu sa projektom OKS "Peking 2008" i individualnim programima sportista.

U 2007. godini za ove namene Izvršno veće AP Vojvodine je izdvojilo 12.000.000,00 dinara putem Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a isti iznos je planiran i za 2008. godinu. U oktobru 2007. je potpisan sporazum o saradnji između Izvršnog veća AP Vojvodine i Ollimpijskog komiteta Srbije kao garant realizacije ovog projekta i akt dobre međusobne saradnje.

Opstanak vrhunske sportske ekipe ili pojedinca praktično zavisi od izraženih interesa lokalne samouprave za pojedinim sportom , kao i od mogućnosti privrede da podrži finansijske potrebe vrhunskih sportista . Kada je reč o tzv . " velikim " ( medijski najpopularnijim sportovima ) dugoročno je nemoguće zadržati vrhunske rezultate jer se vrhunski sportisti iz Vojvodine sele ka ekonomski moćnijem centrima kod nas ili u inostranstvu . S obzirom da je to proces koji je zastupljen svuda u svetu glavni pravci delovanja Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu su stvaranje uslova za realizaciju programa mladih sportskih selekcija , odnosno razvoj potencijinalnog vrhunskog sportiste u Vojvodini i teritorijalno " uravnotežavanja " potrošnje društvenih dobara na investicije u sportske objekte i terene zatvorenog i otvorenog tipa pri školama i sportskim centrima . Naravno preduslov za optimalni i objektivan odnos prema pitanjima vrhunskog i kvalitetnog sporta, dečijeg i omladinskog sporta, rekreativnog sporta ili tzv. " sporta za sve " i sporta osoba sa invaliditetom je utvrđivanje strategije u oblasti sporta.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs