A- A A+

Konkursi u sektoru za UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA u 2017. godini

.

Konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodinu u 2017. godini

.

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
objavljuje

ISPRAVKU

Konkursa za finansiranje posebnog programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini (Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevnik" od 1. februara 2017. i u "Sl. listu APV", br. 6/17)

U delu teksta Konkursa u kome se navodi način podnošenja zahteva, iza reči „u zapečaćenoj koverti sa naznakom“, BRIŠU SE REČI „ne otvarati-“, pa ovaj deo teksta sada glasi: u zapečaćenoj koverti sa naznakom "prijava za Konkurs za finansiranje programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u APV".
U ostalom delu tekst Konkursa ostaje neizmenjen.

 

Konkurs je objavljen u sredu 1.02.2017. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 28.04.2017. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

» Obrazac za Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK