A- A A+

Информатор о раду секретаријата

Информатор о раду, септембар 2017. године (pdf)

 

Информатор о раду Покрајинског сектраријата за спорт и омладину израђен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор је први пут објављен у јулу 2006. године, а последњи пут ажуриран септембра 2017. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Информатор о раду доступан је на следећим језицима:

- Словачки језик

- Румунски језик

- Мађарски језик

- Русински језика

- Хрватски језик

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK