A- A A+

Konkursi u sektoru SPORT za 2017. godinu

 
Aktuelni konkursi 

Završeni konkursi

Rezultati konkursa

Pokrajinski granski savezi (godišnji i posebni programi, stipendije)

 

Obrasci za izveštaje za pokrajinske granske saveze

Arhiva konkursa

 

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту

 

Конкурс је објављен у петак 7.9.2018. године  у дневном листу „Дневник“ и Службеном листу АПВ и траје до 10.10.2018. године. 
Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс

 

 

 

 

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

 

Конкурс је објављен у петак 16.3.2018. године у дневном листу „Дневник“ и траје до 31.10.2018. године.
Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс

 

 

 

 

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину

 Актуелан конкурс:

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања обавештења о расписивању конкурса у дневном листу „Дневник“ и траје до 31. августа 2018. године.

Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс

Завршен конкурс:

Конкурс је објављен у петак 16.3.2018. године у дневном листу „Дневник“ и траје до 1.6.2018. године. 
Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс

» Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава 

 

 

 

 

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

 

Конкурс је објављен у петак 16.3.2018. године у дневном листу „Дневник“ и траје до 31.10.2018. године. 
Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс

 

 

 

 

Конкурси у сектору СПОРТ за 2018. годину


Актуелни конкурси

 

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2019. годину

Посебни програми

Годишњи програми

Стипендије за стручно усавршавање

Обрасци

 Документа

Архива конкурса

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK