A- A A+

Спортски таленти Војводине

ECDL SERTIFIKACIJA PREDSTAVNIKA POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA, SPORTSKIH UDRUŽENJA I POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

 

Nacionalnom strategijom razvoja informacionog društva, donesenom od strane Vlade Srbije, po preporukama EU i UN definisan je ECDL - European Computer Driving Licence standard kao minimalno i svima veoma potrebno poznavanje rada na računarima.

Šta je ECDL (European Computer Driving Licence) ?

Evropska kompjuterska vozačka dozvola je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Zahvaljujući velikom uspehu koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na ceo svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). ECDL nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

 1. Osnove informacionih tehnologija;
 2. Modul2: Korišćenje računara i upravljanje datotekama;
 3. Modul3: Obrada teksta;
 4. Modul4: Tabelarne kalkulacije;
 5. Baze podataka;
 6. Prezentacije;
 7. Modul7: Informacije i komunikacije

ECDL1

Slika 1 (regionalna ECDL kancelarija)

Za potrebe realizacije ECDL testiranja u Sportskom savezu Vojvodine otvorena je posebna mejl adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kome je ECDL namenjen?

Danas gotovo da nema osobe koja ne koristi računar tako da se može slobodno reći da je ECDL za svakoga ko pravilno želi da koristi i primenjuje računare i računarske programe.

Što se tiče rada u sportskim organizacijama, računari mogu mnogo da doprinesu da se obiman rad unapredi i u mnogome olakša osobama koje ga obavljaju. Postoji nekoliko grupa:

 • Sekretari klubova/saveza imaju svakodnevne aktivnosti kao što su slanje poziva, obaveštenja, rezultata, vođenje evidencije svojih članova, priprema, obrada i objavljivanje rezultata takmičenja, ažuriranje veb sajtova, istovremeno slanje poziva, mejlova i drugo;
 • Treneri u klubovima/savezima svakodnevno prate i analiziraju svoje sportiste, pripremaju treninge na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou, prate napredak sportista, vode ih na pripreme i takmičenja tako da se i njihov rad ne može zamisliti bez upotrebe računara;
 • Ostalo stručno osoblje u savezima/klubovima (ekonomisti, računovođe, knjigovođe, informatičari).

Projekat Projekat ECDL obuka predstavnika pokrajinskih granskih saveza, sportskih udruženja i pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta “ realizuje se u saradnji sa Sportskim savezom Vojvodinečime je nastavljen razvoj informacionog sistema eSavezi (www.sportal.org.rs) sa osvrrtom na računarsko opismenjavanje korisnika sistema. Obzirom da je većina polaznika već obučena za ažuriranje informacionog sistema eSaveza, procenili smo da je najbolje da preko njih započnemo uvođenje ECDL sertifikacije u oblast sporta u APV.

U toku 2011. godine projekatje finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (600.000,00 dinara za finansiranje obuke i dobijanje licence) dok je realizacija projekta poverena Sportskom savezu Vojvodine (250.000,00 dinara za nabavku indeksa i ostale troškove). Polaznici obuke su bili predstavnici granskih saveza i zaposleni u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta.

Obuka i testiranje 50 polaznika odvijala se u školi računara Smart d.o.o iz Novog Sada kao i u prostorijama Sportskog saveza Vojvodine u periodu maj-jul 2011. godine.

ECDL2

U toku 2012. godine nastavljen je projekat „ECDL obuka predstavnika sportskih organizacija“ u saradnji sa Gradskom Upravom za sport i omladinu Novog Sada.

ECDL3

 

Pošto se radi o profesionalcima koji su zaposleni u granskim savezima, planirana obukaza ECDLStart sertifikate bi mogla da nadogradi ili još više unapredi sistem koji već odlično funkcioniše. Sistem eSavezi se stalno unapređuje tako da od strane naših korisnika očekujemo u bliskoj budućnosti još bolju saradnju i interakciju elektronskim putem (popunjavanje baza podataka putem Interneta, predaja zahteva, predaja izveštaja, …).
Ovim projektom započeto je uvođenje ECDL sertifikacije u oblast sporta u APV obukom i sertifikacijom 100(50+50) polaznika.
Nakon završetka ovog projekta očekujemo uspešnu ECDL sertifikaciju svihs ekretara granskih saveza. Takođe, nam je vrlo važno da se ovaj projekat nastavi, tako da očekujemo još jednu grupu polaznika obuke i to iz redova gradskih/opštinskih sportskih saveza iz cele Vojvodine. Cilj je da SSV postane trajni ECDL test centar gde će se vršiti ECDL sertifikacija sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu iz Vojvodine.
Za vreme trajanja ovog projekta Sportskom savezu Vojvodine su se javili pojedini opštinski sportski savezi sa željom da se i oni uključe u sam projekat. Zahvaljujući brzom reagovanju stručnog osoblja SSV i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu projekat se već realizovao u sledećim opštinama:

 • Vršac (4 kandidata)
 • Bela Crkva (1 kandidat)
 • Apatin (5 kandidata)

U aprliu 2013. godine, Sportski savez Vojvodine je obnovio ECDL licencu na period od godinu dana tako da se i ove godine nastavlja sa realizacijom projekta.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK