A- A A+

Спортски таленти Војводине


U okviru Sportskog saveza Vojvodine radi i deluje 50 pokrajinskih granskih saveza, koji okupljaju oko 2.500 klubova sa oko 10.000 sportskih ekipa i oko 150.000 sportista. Ove godine za funkcionisanje pokrajinskih granskih saveza izdvojeno je 48.000.000 dinara.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u periodu od marta do maja 2011. godine posetili su sve granske sportske saveze sa ciljem poboljšanja funkcionisanja i međusobne komunikacije između saveza i Sekretarijata. Prilikom poseta, predstavnici saveza su upoznati sa svim aktivnostima Sekretarijata i aktuelnostima koja su od interesa za saveze. Takođe su date preporuke na šta u narednom periodu treba obratiti pažnju i načini da se funkcionisanje saveza podigne na viši nivo kako bi svim korisnici  bilo pristupačnije i lakše korišćenje njihovih usluga. 

U cilju podizanja kapaciteta menadžmenta granskih saveza pokrenuti su sledeći projekti:

  • Projekat "100 trenera" koji se realizuje u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport ima za cilj da se u 2011. godini pomogne edukacija-školovanje 100 trenera u AP Vojvodini. Vrednost projekta je 1.000.000,00 dinara.
  • U zajedničkoj organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine krajem marta meseca 2011. godine održan je informativno-edukativni seminar za predstavnike sportskih institucija i organizacija sa teritorije AP Vojvodine na temu „Fondovi EU-nove šanse za sport u AP Vojvodini". Uzimajući u obzir veliko interesovanje svih relevantnih institucija i organizacija iz oblasti sporta kada su alternativni izvori finasiranja u pitanju Pokrajinski sekretarijat je u partnerstvu sa Sportskim savezom Vojvodine, a uz stručnu podršku Fonda “Evropski poslovi” u mesecu maju tekuće godine organizovao petodnevni seminar na Andrevlju pod nazivom “Mogućnosti I šanse sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine u EU projektima”. Seminaru je prisutsvovalo 26 predstavnika sportskih organizacija I institucija. Na ovom seminaru polaznici su prošli kompletnu obuku za pisanje predloga projekata, realizaciju projekata I izveštavanje kada su u pitanju fondovi Evropske unije koji su sve aktuelniji u našoj zemlji. Osnovni cilj samog seminara bio je podizanje kadrovskih I organizacionih kapaciteta institucija sporta kada su u pitanju fondovi Evropske unije. Svi polaznici seminara dobili su sertifikate o završenoj obuci za pisanje predloga projekata ka fondovima EU.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK