A- A A+

Спортски таленти Војводине

 

Sportski savez Vojvodine, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu krajem 2008. godine započeo je realizaciju projekta pod nazivom: Prikupljanje podataka o sportskim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine za budući informacioni sistem.

Prikupljanje podataka je obavljeno na terenu i to u Novom Sadu i Subotici tako što su saradnici sportskog saveza Vojvodine obilazili sportske organizacije i na licu mesta sa ovlašćenim licem popunjavali obrazce. Popunjene obrazce bi na kraju svakog radnog dana određeni saradnik unosio i lokalnu bazu podataka. Na ovaj način prikupljeno je približno 80 % validnih podataka sa terena i podaci su se odnosili samo na 2 grada u Vojvodini.
Radi efikasnije popune baza podataka, kreirana je veb aplikacija preko koje putem interneta ovlašćeni predstavnici Pokrajinskih granskih saveza unose podatke o svom savezu, podatke o sportskim organizacijama koje su članice saveza kao i kalendare takmičenja/aktivnosti.
U toku 2010. godine ovlašćeni predstavnici saveza pohađali su obuku vezanu za administraciju informacionog sistema. Predstavnici granskih saveza su bili podeljeni u 6 grupa tako da je kompletna obuka završena za mesec dana.

ESavezi-projekti

Slika 2 (obuke predstavnika granskih saveza u 2010. godini)

tabela esavezi

 

U sklopu informacionog sistema eSavezi  trenutno se mogu koristiti sledeće baze podataka, takođe se mogu pokretati sledeće aplikacije i servisi za pretragu i izvoz podataka:

BAZE PODATAKA:

 • Pokrajinski granski savezi – baza podataka pokrajinskih granskih saveza
 • Klubovi – baza podataka sportskih organizacija članica granskih saveza
 • Klubovi 2 – baza podataka sportskih organizacija koje nisu članice granskih saveza
 • Kalendar 2010 – kalendar takmičenja/aktivnosti za 2010. godinu
 • Kalendar 2011 – kalendar takmičenja/aktivnosti za 2011. godinu
 • Kalendar 2012 – kalendar takmičenja/aktivnosti za 2012. godinu
 • Kalendar 2013 – kalendar takmičenja/aktivnosti za 2013. godinu
 • Vihor – baza podataka dobitnika nagrade Vihor

VEB APLIKACIJE:

 • eSavezi –aplikacija za ažuriranje/administraciju podataka
 • eKalendari –aplikacija za ažuriranje/administraciju podataka
 • eStatistika –aplikacija za generisanje statističkih izveštaja
 • eVihor –aplikacija za ažuriranje/administraciju podataka

SERVISI:

 • Na današnji dan – prikazivanje aktivnosti iz kalendara na današnji dan
 • Pregled po godinama – automatsko prebrojavanje aktivnosti po godinama

STATISTIKA:

 • Klubovi - pregled broja klubova po opštinama, sportskim granama i ukupan broj
 • Kalendari 2010 – pregled broja aktivnosti po mesecima, sportskim granama i ukupan broj
 • Kalendari 2011 - pregled broja aktivnosti po sportskim granama, kategorijama i ukupan broj
 • Kalendari 2012 - pregled broja aktivnosti po sportskim granama, kategorijama i ukupan broj
 • Kalendari 2013 - pregled broja aktivnosti po sportskim granama, kategorijama i ukupan broj

www.sportal.org.rs

Uz pomoć prikazanih statističkih servisa predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu direktno prate unos aktivnosti pokrajinskih granskih saveza.
Od kada je ovaj servis implementiran broj aktivnosti pokrajinskih granskih saveza se znatno povećao jer se stvorila međusobna konkurencija u smislu što većeg broja aktivnosti u kalendarima takmičenja.

Godina

2010.

2011.

2012.

2013.

Broj aktivnosti

455

729

1165

1211

Tabela 2 (prikaz broja aktivnosti/takmičenja po godinama)

Obzirom da je ažuriranje kalendara za 2013. godinu još uvek u toku, očekujemo da u njemu bude najviše aktivnosti/takmičenja do sada.
Pored aktivnosti pokrajinskih granskih saveza u kalendar se unose i aktivnosti klubova-članica saveza. Na ovaj način granski savez, u saradnji sa svojim članicama, određuje prioritetna takmičenja/aktivnosti. Uslov da bi sportska organizacija bila finansijski sufinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je taj da se njena manifestacija, aktivnost ili takmičenje nalazi u pomenutom kalendaru.
Sve baze podataka su pretražive po svim poljima i podaci u njima, zavisno od nivoa pristupa mogu se generisati tj. snimiti izveštaji u različite formate (Print, HTML, Excel, CSV, Word, XML).

Grafikon-eSavezi

Slika 3 (izvoz podataka u MS Excel)

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK