A- A A+

Конкурс за финансирање израде Aкционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2022. до 2025. године

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 15. октобра 2021. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK